Strona Główna środa, 23 wrzesień 2020
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o.  z siedzibą i adresem w Świdniku (21-040) przy ulicy C.K.Norwida 9, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000103152; REGON 430635748, NIP 713-10-21-101Kapitał własny:3 569 100 PLN