Drukuj
Strefa Klienta

Rozliczanie za dostarczanie ciepła odbiorcom

Dla naszych odbiorców comiesięcznie wystawiane są dwie faktury:

 

  1. faktura za energię cieplną - opłata stała

 

  1. faktura za energię cieplną - opłata zmienna

 

Faktura za energię cieplną - opłata zmienna wystawiana jest na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i obowiązującej taryfy dla ciepła.

Taryfa dla ciepła jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie zasad i przepisów zawartych w ustawie Prawo Energetyczne. Cena ciepła jest kalkulowana na podstawie kosztów uzasadnionych, jakie poniesie przedsiębiorstwo energetyczne wnioskujące o taryfę.