DYSPOZYTOR SIECI CIEPŁOWNICZEJ Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp. z o.o. informuje,
że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku oraz Viliko Sp. z o.o. w dniu 10.05.2021r. zakończyło sezon grzewczy.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp. z o.o. informuje,
że na wniosek P.K. Pegimek Sp. z o.o. w dniu 06.05.2021r. zakończył dostawę ciepła do budynków zarządzanych przez P.K. Pegimek.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdniku informuje, że decyzją z dnia 16 października 2020 roku nr OLB.4210.20.2020.EBo DKN 261 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła.

Nowa taryfa obowiązuje od 8 listopada 2020 roku do 7 listopada 2021 roku.

Została ona opublikowana 16 października 2020 roku na stronie Urzędu Regulacji Energetyki i jest dostępna na naszej stronie w zakładce BIP/Taryfa dla ciepła