Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

     W 1951 roku na terenie obecnego miasta Świdnik zostały wybudowane pierwsze budynki mieszkalne przy ówczesnych ulicach Sławińskiego (dzisiejsza ul. Niepodległości) oraz Świerczewskiego (dzisiejsza ul. Okulickiego).

 

W początkowych latach powstające budynki były ogrzewane z węglowych kotłowni lokalnych.

     Administrowaniem budynków oraz dostawą ciepła w latach 1956 - 1974 zajmowało się Przedsiębiorstwo Komunalne „Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych”, które z początkiem 1975 roku przekształciło się w Przedsiębiorstwo Komunalne PGKiM.

     Z dniem 1 lipca 1975 roku działalność ciepłownicza została wydzielona i przejęta przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej”.

     Po zmianie ustrojowej, która dokonała się w Polsce po 1990 roku, Gmina Miejska Świdnik skomunalizowała znajdujący się na jej terenie majątek ciepłowniczy.

     Na bazie tego majątku oraz obsługujących go pracowników, z dniem 01.11.1991 r, został utworzony zakład budżetowy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej - MZEC.