To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

     W 1951 roku na terenie obecnego miasta Świdnik zostały wybudowane pierwsze budynki mieszkalne przy ówczesnych ulicach Sławińskiego (dzisiejsza ul. Niepodległości) oraz Świerczewskiego (dzisiejsza ul. Okulickiego).

Budowa dachu kotłowni (obecnie PEC i TKŚ)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o. zostało powołane Uchwałą Nr XVIII/135/95 Rady Miejskiej w Świdniku z dnia 7 września 1995 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 Lit. F ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 wraz z późniejszymi zmianami).